Ustup:

Współrzędne: 49°19'29.5"N19°59'12.4"E

Bachledy:

ejanosik.pl

Współrzędne: 49°18'46.4"N 19°58'26.0"E

Zmień obiekt

Zmień obiekt

Regulamin płatności:

 

 

1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe.

2. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej z wynajmującym pokój.

3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

4. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką. Akceptujemy jedynie walutę polską (PLN).

5. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.

6. Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji , nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

 

 

Regulamin:

 

 

1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15:00 i trwa do godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Zameldowanie jest możliwe do godz. 22:00 w dniu przyjazdu.

2. Podstawą do zameldowania się w pokoju jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

3. Pokój w Domu Gościnnym Palider wynajmowany jest na doby.

4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności wynajmującego pokój.

5. Dom Gościnny Palider uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę możliwości i wolnych pokoi.

6. Dom Gościnny Palider świadczy usługi zgodne z ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do wynajmującego, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

7. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w pokojach, na korytarzu, klatce schodowej. Jeżeli w dniu wymeldowania okaże się, że w pokoju było palone, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 200 zł.

8. Zakaz używania w pokojach otwartego ognia (m. in. lampek naftowych, gazowych, własnych kuchenek elektrycznych i gazowych)

9. Dom Gościnny Palider zobowiązuje się zapewnić Gościom pościel. Jeżeli pościel będzie używana do wycierania obuwia, podłogi itp. w dniu wyjazdu będą musieli ponieść koszty na zakup nowej pościeli.

10. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.

11. Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód, choćby wina powstała z winy nieumyślnej, lub z winy odwiedzających go osób.

12. Goście proszeni są o powiadomienie wynajmującego w przypadku odwiedzin gości spoza obiektu.

13. Osoby nie zameldowane w Domu Gościnnym Palider mogą przebywać w pokoju do 22:00

14. Zachowanie gości wynajmujących pokój nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Dom Gościnny Palider może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która narusza tę zasadę i nakazania niezwłocznego opuszczenia obiektu.

15. Dom Gościnny Palider nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Gościa na teren obiektu oraz za rzeczy w nim pozostawione.

16. Parking jest niestrzeżony, na terenie obiektu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.

17. Nie akceptujemy zwierząt.

18. Zabronione jest palenie na terenie obiektu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (szczegóły w recepcji).

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania dyspozycji przedmioty te zostaną zniszczone.

Regulamin